olav

olav

Olav Lindekleiv

Handel

Jaipur

Jaipur

 • 30 minutter
 • 2 spillere
 • Lav kompleksitet
Stockpile

Stockpile

 • 45 minutter
 • 2 – 5 spillere
 • Lav kompleksitet
Startups

Startups

 • 20 minutter
 • 3 – 7 spillere
 • Veldig lav kompleksitet
Kraftwagen

Kraftwagen

 • 75 minutter
 • 2 – 4 spillere
 • Middels kompleksitet